Extracorporal shockwave therapy

eswt genk

Shock wave therapy

In chirurgische biopten van peesoverbelastingsletsels kan men geen inflammatoire cellen aantonen.  Daarom is de term ‘tendinitis’ eigenlijk niet correct en spreken we beter over ‘tendinose’ of ‘tendinopathie’.

Swiss dolorclast classic

Swiss dolorclast® classic

 • Schokgolffrequentie: tot 20 Hz
 • Regelbare druk tot 4 bar
 • Verschillende diameters applicator

Een behandeling bestaat uit 3 tot 5 sessies met een interval van 1 tot 4 weken. Dit geeft een goed resultaat in meer dan 80% van de chronische tendinopathieën. We behandelen patiënten enkel op verwijzing en na afspraak.

 

Na de behandelingssessies wordt er een electronisch verslag verzonden naar de huisarts.

Doeltreffendheid

De doeltreffendheid van ESWT (extracorporal shockwave therapy) in de behandeling van tendinopathieën is reeds bewezen. Meerdere wetenschappelijke studies hebben goede effecten beschreven voor zowel de calcifiërende als de klassieke vormen van tendinopathie.

Deze evolutie in de behandeling van overbelastingsletsels heeft ons, als sportartsen, ertoe aangezet om specifieke opleidingen te volgen in de ESWT-techniek en om het ‘EMS swiss dolorclast® classic’ toestel aan te kopen.

Tendinosis

De behandeling van tendinoses (tendinopathieën) kan gestructureerd worden in een:

 • symptomatisch niveau: relatieve rust, anti-inflammatoire therapie,
 • correctie van de risicofactoren,
 • weefselherstel via actieve revalidatie (excentrische oefentherapie).

Bij falen van deze initiële conservatieve therapie, heeft de ESWT zijn waarde reeds bewezen. ESWT kan een operatieve ingreep voorkomen.

werking shock wave therapy

Werking

De schokgolftherapie werkt enerzijds door middel van een rechtstreekse en onmiddellijke hyperstimulatieanalgesie (door vrijzetting van endorfines en via ‘gate control’, dit is een activatie van zenuwbanen die de pijnsignalen in andere zenuwbanen blokkeert) en anderzijds door een stimulatie van weefselregeneratie (door vrijzetting van lokale groeifactoren).

 

De schokgolven kunnen verder calcificaties in pezen doen verdwijnen[1],[2],[3].

shock wave therapy

Indicaties

 1. epicondylitis lateralis (tenniselleboog)
 2. rotator cuff tendinopathie (+/- calcificaties)
 3. epidondylitis medialis (golfelleboog)
 4. tendinopathie trochanterica
 5. patellapees tendinopathie
 6. periostitis (anterieure tibia)
 7. achillespeestendinopathie
 8. tendinopathie fascia plantaris (+/- hielspoor)
 9. andere chronische tendinopathieën

 Contra-indicaties

acute inflammatie en infectie, stollingsstoornissen, fractuur, tumoren, thrombose, THP, TKP, zwangerschap

[1] Peers K.(2008). Musculoskeletale Aandoeningen, Fysische Geneeskunde en Revalidatie, Acco: Leuven.
[2] Gerdesmeyer L. (2007). Extracorporeal Shockwave Therapy. Data trace publishing company: Towson.
[3] Chung B., Wiley P. Extracorporeal Shockwave Therapy. A Review. Sports Med 2002; 32 (13): 851-865